เหรียญปั๊มหลวงพ่อผล วัดเขมาภิรัติการาม รุ่นแรก พ.ศ. 2482

06/10/2019 Admin

#อำเภอเมืองเพชรบุรี

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อผล วัดเขมาภิรัติการาม รุ่นแรก พ.ศ. 2482

#วัดเขมาภิรัติการาม(หัวสะพาน)

ตั้งอยู่เลขที่ 131 บ้านหัวสะพาน ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2453 เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดท้องคุ้ง เพราะสร้างขนานตามแนวคุ้งคลอง ผู้ริเริ่มสร้างวัด คือ หลวงพ่อสอน เจ้าอาวาสวัดเม็ง จังหวัดราชบุรี เป็นประธาน พระอาจารย์ปลื้ม พระอธิการผล ธมฺมโชโต กำนันผ่องและประชาชน ร่วมกันสร้างขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2456

อุโบสถวัดเขมาภิรัติการาม

อุโบสถวัดเขมาภิรัติการาม

การบริหาร และ การปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

รูปที่ 1 พระครูเกษมธรรมาภิรัติ พ.ศ. 2456-2493

รูปที่ 2 พระครูเกษมวัชรคุณ พ.ศ. 2495-2522

รูปที่ 3 พระอธิการน้อย วิธุโร พ.ศ. 2522 – 2528

รูปที่ 4 พระอธิการชั้น เขมิโก พ.ศ. 2528 – 2545

#พระครูเกษมธรรมภิรัติ มีนามเดิมว่า ผล นามสกุล กล่อมอยู่ดี เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2414 ชาติภูมิ เดิมอยู่ที่ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าอุปสมบทที่วัดบันไดทอง ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อครบ 1 พรรษา ก็ได้ลาสิกขา และแต่งงานอยู่กินกับภรรยาชื่อ นางลับ กล่อมอยู่ดี มีบุตรีด้วยกัน 1 คน ชื่อ นางผิน นามสกุล ทองจุไล เมื่ออายุได้ 35 ปี ท่านได้อุปสมบทอีกครั้ง ณ พัทธสีมาวัดข่อย ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2448 โดยมีท่านพระครูพิศาลสมณกิจ (สิน) วัดคงคาราม เป็นอุปัชฌาย์ มีพระอธิการทอง วัดข่อย เป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีพระอธิการเชย วัดข่อย พระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “ธมฺมโชโต” เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านได้จำพรรษาที่วัดข่อย จากนั้นได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก ต่อมาหลวงพ่อสอน เจ้าอาวาสวัดเม็ง (วัดสอนประดิษฐ์วราราม) ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และพระอาจารย์ปลื้ม วัดพวงมาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เดินทางมาที่ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เห็นว่าสภาพภูมิลำเนาแถบนี้สมควรแก่การสร้างวัดประกอบศาสนกิจ จึงประชุมปรึกษากับชาวบ้านและอาราธนาหลวงพ่อผลจากวัดทองนพคุณมาร่วมด้วย เพื่อจัดหาทุนทรัพย์มาซื้อที่จากนายฉัน คล้ายเคลื่อน ต่อมาใน พ.ศ. 2454 หลวงพ่อผลได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส โดยได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดท้องคุ้ง” ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นวัดเขมาภิรัติการาม หลวงพ่อผลได้ถึงกาลมรณภาพลง เมื่อ พ.ศ. 2495 สิริอายุได้ 81 ปี พรรษา 46

#ในด้านวัตถุมงคล หลวงพ่อผลได้สร้างเหรียญรูปเหมือนตัวท่านครึ่งองค์ลักษณะเป็นทรงกลม ด้านหน้าระบุ “พระครูเกษมธรรมมภิรัติ” ด้านหลังเป็นยันต์ นะ มะ พะ ทะ อะ

#สร้างเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียว

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)