เหรียญปั๊มหลวงพ่อผล วัดดอนผิงแดด รุ่นแรก

06/10/2019 Admin

#อำเภอบ้านแหลม

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อผล วัดดอนผิงแดด รุ่นแรก

#วัดดอนผิงแดด 

ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2429 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2518

อาคารอาสนะประกอบด้วย

โบสถ์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2510 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2525 เป็นอาคารไม้ กุฎิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง วิหารเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ เดิมวัดมีชื่อว่า “วัดดอนตากแดด” สันนิฐานว่าหมู่บ้านที่อยู่ติดกับหมู่บ้านดอนตากแดด ปัจจุบันนี้เดิมคงจะรวมอยู่หมู่บ้านเดียวกันมาก่อน ชาวบ้านจึงเรียกชื่อตามชื่อของหมู่บ้าน แต่ในใบพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังเก่า เรียกว่า “วัดดอนผึ่งแดด”คงเป็นด้วยการที่คำว่า ผึ่ง กับ ผิง เป็นคำที่เขียนใกล้เคียงกัน จึงเกิดการเข้าใจผิดในการพูด ดังนั้นการที่จะเรียกวัดดอนผึ่งแดด เป็นวัดดอนผิงแดด จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติ วัดดอนผิงแดดมีสถานะเป็นวัดราษฏร์ มีเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา

อุโบสถวัดดอนผิงแดด

อุโบสถวัดดอนผิงแดด

#หลวงพ่อผล วัดดอนผิงแดด หรือ พระอธิการผล เท่าที่สืบค้นไม่ปรากฏหลักฐานการบันทึกไว้ ทราบแต่เพียงว่าท่านเป็นอาจารย์วิปัสสนามีชื่ออีกรูปหนึ่งในยุคนั้น โดยมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนผิงแดด รูปที่ 5 ต่อจากพระอาจารย์ทิมที่มารักษาการเจ้าอาวาสไว้ชั่วคราว ทั้งนี้หลวงพ่อผลยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ ตำแหน่งพระอุปัชฌายัอีกด้วย หลวงพ่อผลเป็นพระเถระวิปัสสนาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ในเขตตำบลบางขุนไทรที่ปฏิบัติตนยึดมั่นถือมั่นอยู่ในธรรม มีจิตใจเมตตาโอบอ้อมอารีเป็นอย่างสูง ท่านมีผลงานด้านการศึกษาคือได้ก่อตั้งโรงเรียนประชาบาล หรือ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) ท่านได้ใช้ศาลาการเปรียญวัดดอนผิงแดดเป็นสถานที่เรียน โดยมีนายเรือเอก ขุนชาญใช้จักร ร.น.นายอำเภอบ้านแหลม (ในขณะนั้น) นายน้อม เศวตการุณ ธรรมการอำเภอกระทำพิธีเปิดและอนุญาตใช้เป็นสถานที่เรียน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2477 มีนายอาคม ชูชื่น เป็นครูใหญ่ ต่อมาราว พ.ศ. 2489 – 2490 ด้วยความชราภาพหลวงพ่อผลท่านจึงได้ละสังขารมรณภาพลงที่วัดดอนผิงแดด โดยมีศิษยานุศิษย์และคณะญาติโยมที่รักและศรัทธาในวัตรปฏิบัติของท่านร่วมพิธีปลงศพด้วยความเรียบร้อย

#เหรียญหลวงพ่อผล วัดดอนผิงแดด รุ่นแรก สร้าง 2 เนื้อ คือ 1. เนื้ออัลปาก้า 2. เนื้อทองแดง

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)