เหรียญปั๊มหลวงพ่อบุศย์ วัดกุฏีดาว รุ่นแรก พ.ศ. 2499

18/10/2019 Admin

#อำเภอเมือง

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อบุศย์ วัดกุฏีดาว รุ่นแรก พ.ศ. 2499

#วัดกุฏีดาว

ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 68 ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 8.60 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 9 เมตร ยาว 16.90 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน 12 หลัง เป็นอาคารไม้ วิหาร กว้าง 19 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2479

 ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ และตู้พระจุฬามณี เป็นทองลูกบวบ ลายไทย 1 หลัง วัดกุฎีดาว ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระศรีพัชราจารย์ ได้ผู้อุปถัมถ์วัด คือ แม่ชีม ยูนิพันธุ์ ตระกูลยูนิพันธุ์ได้ให้ความอุปถัมภ์วัดมาตลอด และได้จัดตั้งมูลนิธิ ชีมยูนิพันธุ์ 1 มูลนิธิ มีทุนประมาณ 300,000 บาท ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2482

 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระศรีพัชราจารย์ รูปที่ 2 พระปลัดบุญมี รูปที่ 3 พระมหาชัยวัฒน์ รูปที่ 4 พระครูวชิรปัญญานุโยค

#หลวงพ่อบุศย์ วัดกุฏีดาว หรือ พระศรีพัชราจารย์ นามเดิม บุศย์ นามสกุล ปานสรวย เกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2446 ที่บ้านหนองกลาง ตำบลหนองควง (ต้นมะพร้าว) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ท่านได้รับการศึกษาเบื้องต้นโดยเรียนหนังสือไทยกับพระอธิการแย้ม วัดกุฏีดาว จนสามารถอ่านออกเขียนได้ เมื่อถึงอายุเกณฑ์ทหารท่านต้องไปเป็นทหารกองประจำการระหว่าง พ.ศ. 2467 – 2468 หลังจากพ้นเกณฑ์แล้วโยมมารดาและญาติได้จัดการให้อุปสมบทเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2471 ณ พัทธสีมา วัดหนองควง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพระครูสุวรรณมุนี (ชิต) วัดมหาธาตุวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเอี่ยม วัดหนองควง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการเย็น วัดกุฏีดาว เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “ปภสฺสโร”

เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดกุฏีดาว โดยสภาพวัดกุฏีดาวในสมัยนั้นมีความทรุดโทรม เกือบจะเป็นวัดร้าง มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่เพียง 3-4 รูปเท่านั้น เสนาสนะต่างๆ อยู่ในสภาพต้องบูรณะซ่อมแซม พระอธิการเย็นได้พยายามปรับปรุงแก้ไขด้วยความลำบาก จนในที่สุดท่านเบื่อหน่ายและลาสิกขาไปในที่สุด พระบุศย์ผู้มีพรรษาเพียง 5 พรรษา จึงได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดกุฏีดาว เนื่องด้วยไม่มีพระภิกษุภายในวัดที่มีพรรษาสูงกว่าท่าน และไม่มีพระภิกษุวัดอื่นได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อบุศย์ท่านเป็นพระเถระที่มีขันติ วิริยะและสติปัญญาสูง มีหลักการในการปกครองคณะสงฆ์และศิษย์วัด ครั้นถึง พ.ศ. 2479 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกุฏีดาว และใน พ.ศ. 2482 จึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูปริยัตยานุโยค”

ต่อมาใน พ.ศ. 2498 หลวงพ่อบุศย์ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะที่ “พระศรีพัชราจารย์” ท่านจึงได้สร้างเหรียญรูปเหมือนตัวท่านเป็นครั้งแรก สำหรับแจกเป็นที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ใน พ.ศ. 2499 ลักษณะเป็นเหรียญทรงเปลวเทียน นั่งเต็มองค์ คล้ายกันกับเหรียญเปลวเทียนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์ ด้านหน้าระบุ “พระศรีพัชราจารย์” ด้านหลังเป็นยันต์ มีข้อความระบุ “วัดกุฏีดาว เพชรบุรี ๒๔๙๙” มีเนื้อทองแดงกะไหล่เงิน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง เนื้อทองแดงรมดำ นอกจากนี้ยังมีเหรียญรูปเหมือนรุ่น 2 รูปไข่ พ.ศ. 2517 และ รูปถ่าย เป็นต้น

หลวงพ่อบุศย์ได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 สิริอายุได้ 80 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ 70 วัน วัดกุฏีดาวได้สูญเสียพระวิสุทธิเวที (เกษม เขมโก ป.ธ.7) รองเจ้าอาวาสด้วยโรคเบาหวานไป เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2526 นับเป็นการสูญเสียพระชั้นผู้ใหญ่ที่สำคัญของวัดและคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีไปในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกัน

#ขอขอบคุณข้อมูลจาก “หนังสือพระเครื่องเมืองเพชร”

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)