เหรียญปั๊มหลวงพ่อบุญ วัดท่าศาลาราม พ.ศ. 2507

04/11/2019 Admin

#อำเภอบ้านลาด

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อบุญ วัดท่าศาลาราม พ.ศ. 2507

#วัดท่าศาลาราม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด วัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนสายสุทธิ ทิศตะวันตกจดแม่น้ำเพชรบุรี มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง 10 ตารางวา

วัดท่าศาลาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.2345 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้มีกุฏิสงฆ์จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2470 เขตวิสุงมาสีคามกว้าง 26 เมตร ยาว 40 เมตร

การบริหารและการปกครอง การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการเอก รูปที่ 2 พระอธิการบุญเรือง รูปที่ 3พระอธิการกลัก รูปที่ 4 พระอธิการนาค รูปที่ 5 พระครูบุญ ฐานวโร พ. ศ .2474 -2509

รูปที่ 6 พระอธิการเย็น สีตโก พ.ศ. 2509-2518 รูปที่ 7 พระสมุห์เกชา ธมมธีโป พ.ศ. 2519 -2525 รูปที่ 8 พระครูสถิตวชิรธรรม ( ฉลอง ) พ.ศ. 2526 – 2538 รูปที่9 พระอธิการประหยัด อภิสมาจาโร พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2478

#หลวงพ่อบุญ วัดท่าศาลาราม หรือ พระครูบุญ ฐานวโร นามสกุลเดิม ฤทธิ์กล้า ประวัติในเบื้องต้นไม่มีหลักฐานการบันทึกไว้ ทราบแต่เพียงว่าท่านมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าศาลารามเมื่อราว พ.ศ. 2474 ต่อจากพระอธิการนาคที่ลาสิกขาไป พระครูบุญรูปนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนาธุระ มีวาจาสิทธิ์สามารถทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ แม้แต่พระครูบรรพตวิบูลกิจ(เทพ) วัดเขาถ้ำรงค์ ยังให้ความเคารพนับถือมาก เมื่อครั้งที่ท่านปกครองวัดได้บูรณปฏิสังขรณ์ ปรับปรุงเสนาสนะ ถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัดจนมีความเจริญรุ่งเรืองดั่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

ในด้านการศึกษาท่านได้อุปถัมภ์การสร้างโรงเรียนวัดท่าศาลาราม(เรือนบุญ นาคาลัย) ขึ้น และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2478 เพื่อให้กุลบุตรกุลธิดาในตำบลท่าเสนและบริเวณใกล้เคียงได้เล่าเรียนศึกษา

หลวงพ่อบุญได้สร้างเหรียญรูปเหมือนตัวท่านขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2507 ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ ด้านล่างระบุ “พระครูบุญ ฐานวโร” ด้านหลังเป็นอักขระยันต์ห้าแถว ด้านล่างยันต์ระบุ “วัดท่าศาลาราม ๒๕๐๗” มีเนื้ออัลปาก้าและเนื้อทองเหลือง

หลวงพ่อบุญได้ถึงแก่มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ. 2509 เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าศาลารามเป็นเวลา 35 ปีเศษ

#ขอขอบคุณข้อมูลจาก “หนังสือพระเครื่องเมืองเพชร”

#รูปถ่ายหลวงพ่อบุญ Cr. ศรัทธาเมืองเพ็ชร์

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)