เหรียญปั๊มที่ระลึกงานฌาปนกิจหลวงพ่อบุญมา วัดหนองปรง พ.ศ. 2495

05/10/2019 Admin

#อำเภอเขาย้อย

#หรียญปั๊มที่ระลึกงานฌาปนกิจหลวงพ่อบุญมา วัดหนองปรง พ.ศ. 2495

#วัดหนองปรง

 ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปรง ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
#พระครูบุญมา อภิวฒฺโณ นามสกุล แย้มมูล เกิดเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2443 ที่บ้านหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี อุปสมบทเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานบันทึกไว้ ทราบแต่เพียงว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองปรง รูปที่ 4 ต่อจากพระอธิการม่วน ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นประทวน พระครูบุญมารูปนี้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านวิชาเชิงช่างด้านงานไม้อีกด้วย ใน พ.ศ. 2481 พระครูบุญมา พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนขึ้นมาหลังหนึ่ง ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองจิก (วัดหนองปรง)” และใน พ.ศ. 2492 จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า “โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)” ตามลำดับ พระครูบุญมา ได้มรณภาพลงเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2494 สิริรวมอายุได้ 47 ปี
#เหรียญปั๊มที่ระลึกงานฌาปนกิจหลวงพ่อบุญมา วัดหนองปรง ซึ่งเป็นเหรียญที่มีค่อนข้างน้อย และ เป็นที่ห่วงแหนมากในพื้นที่ โดยเหรียญสร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานฌมปนกิจของหลวงพ่อบุญมา ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่นั่งเต็มองค์ด้านหน้าระบุ “ที่ระลึกในงานถวายเพลิงศพท่านพระครูบุญมา วัดหนองปรง อ. เขาย้อย 2495” ด้านหลังเป็นอักขระยันต์ ซึ่งเหรียญรุ่นนี้ จะมี 2 บล็อก 1. บล็อกหน้าหนุ่ม 2. บล็อกหน้าแก่ คอขีด (ย้อนยุค)

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)