เหรียญปั๊มหลวงพ่อนิล วัดกุฏิ รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2496

09/10/2019 Admin

#อำเภอบ้านแหลม

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อนิล วัดกุฏิ รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2496

#วัดกุฏิ

ตั้งเมื่อ พ.ศ.2118ไม่พบหลักฐานการสร้างที่แน่ชัดสันนิฐานว่าคงสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา จากโบราณวัตถุ และศิลปกรรมที่มีอายุเก่าแก่สมัยอยุธยาหลายอย่าง เช่น บานประตู ใบเสมา ศิลา หอไตร คัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2529 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ

รูปที่ 1 พระอธิการนิล รูปที่ 2 พระอธิการโชติ รูปที่ 3 พระอธิการม่วง รูปที่ 4 พระอธิการอ่วม รูปที่ 5 พระอธิการตุ้ม รูปที่ 6 พระอธิการนิล รูปที่ 7 พระอธิการชุ่ม รูปที่ 8 พระอธิการนิล พยคฺฆนนฺโท รูปที่ 9 พระครูวินิจวัชราทร พ.ศ.2495 รูปที่ 10 พระครูไพศาลศุภกิจ พ.ศ.2528-ปัจจุบัน

#หลวงพ่อนิล วัดกุฏิ หรือ พระอธิการนิล พยคฺฆนนฺโท เกิดเมื่อ พ.ศ. 2418 ชาติภูมิอยู่ที่ใดไม่ปรากฏหลักฐานการบันทึกไว้ ทราบแต่เพียงว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดกุฏิ ตำบลท่าแร้ง เป็นรูปที่ 8 ต่อจากพระอธิการชุ่ม หลวงพ่อนิลรูปนี้มีความสนิทสนมกับพระครูเกษมสุตคุณ (ชุ่ม) วัดกุฏิ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ท่านทั้งสองเดินทางไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยครั้ง เวลาหลวงพ่อชุ่มมีเรื่องขัดข้องใจอันใด ท่านมักไปหาหลวงพ่อนิลเพื่อขอคำปรึกษาอยู่ทุกครั้งไป  นอกจากนี้ ยังมีหลวงพ่อชม วัดสิงห์ที่เป็นสหธรรมิกกับท่าน กล่าวกันว่าหลวงพ่อชมสร้างพระปิดตาขึ้นมาชุดหนึ่งนำมาที่วัดกุฏิ ท่าแร้ง มีเนื้อเมฆพัด ทองแดง ทองเหลือง และตะกั่ว โดยต่างกับพระปิดตาที่ออกวัดสิงห์ซึ่งด้านหลังแต่งเป็นสามลอน ส่วนของที่ออกวัดกุฏิจะมีแค่สองลอนหรือที่เรียกว่าพิมพ์หลังตรง ซึ่งเรื่องนี้ อาจารย์อุตสาหะ ศิริวัฒน์ และอาจารย์พนม แพทย์คุณ ผู้ชำนาญการอาวุโสด้านพระปิดตาของวงการพระเครื่องได้ให้ข้อมูลเอาไว้ตามที่อธิบายมาในข้างต้น นับเป็นข้อยืนยันว่าหลวงพ่อนิลและหลวงพ่อชมมีความสนิทชิดเชื้อกันมาก ถึงกับสร้างพระปิดตามาช่วนงานบุญอย่างใดอย่างหนึ่งของวัดกุฏิเลยที่เดียว  ในด้านวัตถุมงคล หลวงพ่อนิล ท่านไม่เคยสร้างเหรียญรูปเหมือนตัวท่านขึ้นเลยตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ อาจมีจำพวกเครื่องรางของขลังที่สร้างขึ้นสงเคราะห์ผู้ที่มีร้องขอและชาวบ้านแถบนั้นบ้างตามสมควร หลวงพ่อนิลได้ถึงแก่มรณภาพลง เมื่อ พ.ศ. 2495 สิริอายุได้ 77 ปี

#ประวัติการสร้าง เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อนิล วัดกุฏิ นับว่าเป็นเหรียญที่สร้างหลังจากหลวงพ่อมรณภาพ จัดสร้างโดย พระครูวินิจวัชรทร (เป๋ เขมจารี) เจ้าอาวาสวัดกุฏิรูปต่อมา ผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อนิล โดยจัดสร้างเพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานฌปนกิจของหลวงพ่อนิล เมื่อปี พ.ศ. 2496 ลักษณะของเหรียญเป็นทรงรูปไขครึ่งองค์ มีข้อความระบุด้านหลังว่า “หลวงพ่อนิล พยคฺโฆ เจ้าอาวาสวัดกุฏิ” ด้านหลังเป็นยันต์

#เหรียญมีการจัดสร้างเฉพาะเนื้อทองแดง เพียงอย่างเดียว

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)