เหรียญปั๊มหลวงพ่อทิพย์ วัดเขาน้อย รุ่นแรก พ.ศ. 2495

08/10/2019 Admin

#อำเภอบ้านลาด

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อทิพย์ วัดเขาน้อย รุ่นแรก พ.ศ. 2495

#วัดเขาน้อย

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแก้ว หมู่ที่5 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
วัดเขาน้อย ตั้งเมื่อ พ.ศ.2280 มีการสร้างวัดนี้มีกุฏิสงฆ์ 5 หลัง เป็นอาคารไม้วัดติดกับเขา จึงเรียกว่า “วัดเขาน้อย” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2282

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ 1 พระสวน 2 พระเปรม 3 พระวอน 4 พระผึ้ง 5 พระแก้ว 6 พระทอง 7 พระทิพย์ อินทโชโต 8 พระครูโกศลศุภการ (บุญยิ่ง) สนฺเลขโก

ปัจจุบัน มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2517 จนถึงปัจจุปัน

#หลวงพ่อทิพย์ วัดเขาน้อย หรือ พระอธิการทิพย์ อินฺทโชโต นามสกุล ใหญ่โต เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2420 ไม่ทราบชาติภูมิแน่ชัด เมื่ออายุ 21 ปี ได้ทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2441 ได้รับฉายาทางธรรมว่า “อินฺทโชโต” ต่อมาใน พ.ศ. 2463 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอธิการ ปกครองวัดเขาน้อยต่อจากหลวงพ่อทอง หลวงพ่อทิพย์เป็นพระที่มีญาณแก่กล้า มีความเมตตาสูง อีกทั้งยังมีวาจาสิทธิ์ หากท่านเอ่ยเรื่องใดขึ้นมาก็มักจะเป็นไปตามดังคำพูดของท่าน ผู้คนให้ความเคารพยำเกรงนับถือ ทั้งนี้หลวงพ่อทิพย์ยังเป็นสหธรรมกับหลวงพ่อผิน วัดโพธิ์กรุ หลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง โดยที่ท่านมีอาวุโสสูงที่สุด ต่อมาท่านได้ถึงแก่มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ.2511 สิริรวมอายุได้ 91 ปี พรรษา 70

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อทิพย์ วัดเขาน้อย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 เพื่อแจกสมนาคุณในคราวงานฉลองปิดทององค์พระประธานในอุโบสถวัดเขาน้อย ลักษณะเหรียญทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อทิพย์ครึ่งองค์ ใต้ล่างเป็นรูปโบว์มีชื่อหลวงพ่อทิพย์ระบุด้านใน ด้านหลังเหรียญเป็นยันต์ดอกบัว

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)