เหรียญปั๊มหลวงพ่อทอง วัดใหม่เจริญธรรม รุ่นแรก พ.ศ. 2513

06/10/2019 Admin

#อำเภอเมืองเพชรบุรี

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อทอง วัดใหม่เจริญธรรม รุ่นแรก พ.ศ. 2513

#วัดใหม่เจริญธรรม 

ตั้งอยู่เลขที่ 119 บ้านบางจาน หมู่ที่1 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา อาณาเขตจดคลองชลประทาน ทิศใต้จดคลองบางจาน ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดหมู่บ้าน

อาคารอาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2465 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 7.50 เมตร ยาว 51 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2538 เป็นอาคารไม้ทรงไทย กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ทรงไทย ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 15 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2523 เป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ วัดใหม่เจริญธรรมตั้งเมื่อ พ.ศ.2467 เดิมเคยเป็นวัดร้างมาก่อน ปรากฏในแผนที่กรมที่ดินของจังหวัดเพชรบุรี ว่า “วัดใหม่ร้าง” ต่อมาชาวบ้านบางจานได้เริ่มก่อสร้างและบูรณะวัดตลอดมาอย่างต่อเนื่อง เรียกชื่อใหม่ว่า “วัดใหม่เจริญธรรม”ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2472 มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ

1.หลวงพ่อยิ่ง

2.พระอธิการทอง.. หรือหลวงพ่อทอง

3.ปัจจุบัน.หลวงพ่อประโชติวัชรธรรม(หลวงพ่อทอน )

# พระอธิการทอง อตฺตจริโย เกิดเมื่อ พ.ศ. 2433 ชาติภูมิเดิมอยู่ทีบ้านไร่ถิ่นน้อย ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาได้เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดเขาทโมน มีพระอธิการใหม่ วัดเขาทโมน เป็นพระอุปัชฌาย์ ไม่ทราบนามพระคู่สวด ได้รับฉายาทางธรรมว่า “อตฺตจริโย” เมื่ออุปสมบทแล้วได้อยู่จำพรรษาที่วัดท่าศาลา ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านและอยู่ในตำบลเดียวกัน ต่อมาหลวงพ่อทองได้สร้างวัดใหม่เจริญธรรมขึ้นอย่างวัฒนาสถาพรจนเป็นที่เชิดหน้าชูใจของชาวบางจานเป็นที่ยิ่ง และเป็นผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่ญาติโยมที่มาขอความเมตตาอย่างเสมอมา จนในที่สุดท่านได้ถึงแก่มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ. 2521 สิริอายุ 88 ปี ทางคณะศิษยานุศิษย์และชาวบ้านได้ช่วยกันจัดงานปลงศพท่านอย่างสมเกียรติ

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)