เหรียญปั๊มหลวงพ่อฉิน วัดชะอำคีรี รุ่นแรก พ.ศ. 2507

10/11/2019 Admin

#อำเภอชะอำ

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อฉิน วัดชะอำ รุ่นแรก พ.ศ. 2507

#หลวงพ่อฉิน วัดชะอำ หรือ พระครูฌานาภิรัติ นามเดิม ฉิน นามสกุล คงเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 ที่บ้านชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวัยเด็กบิดามารดาได้นำไปฝากเล่าเรียนและปรนนิบัติพระเณรในสำนักวัดเกาะ ตัวเมืองเพชรบุรี อันเป็นวัดสำคัญที่ชาวบ้านชะอำนิยมส่งลูกหลานไปศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่าน โดยในครั้งนั้นมีพระครูเพชโรปมคุณ (เหลื่อม) เป็นผู้ดูแลและสั่งสอนการเรียน ครั้นอายุครบเกณฑ์เมื่อ พ.ศ. 2467 จึงเข้าอุปสมบทที่วัดชะอำ มีพระอธิการแช่ม อินฺทโชติ วัดนายาง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพินิจสุตคุณ(ทองสุข) วัดโตนดหลวง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการหุ่น วัดชะอำ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “จนฺทสโร”

เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาที่วัดชะอำ ได้ศึกษาการอ่านเขียนอักขระวิธีทั้งไทยและขอมด้วยตัวเอง จนสามารถอ่านเขียนและเทศน์หนังสือขอมได้ ต่อมาได้ศึกษาด้านวิทยาคม และปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานจากพระครูพินิจสุตคุณ (ทองสุข) ที่วัดโตนดหลวงอย่างต่อเนื่องจนมีความเชี่ยวชาญ ในการนั้นท่านยังได้ศึกษาความรู้ทางการแพทย์แผนโบราณจนสามารถรักษาโรคได้หลายชนิด มีผู้คนเดินทางมารับการรักษาจนเป็นที่ยอมรับนับถือเป็นจำนวนมาก จนถึง พ.ศ. 2490 ท่านจึงได้ยุติการรักษาลงด้วยมีภาระทางอื่นมากขึ้น

ใน พ.ศ. 2472 ท่านได้เป็นกำลังสำคัญของเจ้าอาวาสในการก่อสร้างอุโบสถของวัดชะอำ จนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2479 และเป็นผู้ดูแลหลักในการซ่อมแซมเสนาสนะสำคัญต่างๆ ภายในวัดมาโดยตลอด ทั้งนี้ใน พ.ศ. 2500 พระอธิการเช้า เจ้าอาวาสวัดชะอำในขณะนั้นได้เริ่มมีอาการอาพาธ ทำให้ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลกิจธุระของสงฆ์ภายในวัดชะอำมานับแต่นั้น จนกระทั่งพระอธิการเช้าได้มรณภาพลงใน พ.ศ. 2510 หลวงพ่อฉินจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดชะอำสืบมา

ครั้งเมื่อพระเทพสุวรรณมุนี (ผัน) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ได้ไว้วางใจแต่งตั้งให้หลวงพ่อฉินเป็นพระฐานานุกรมของท่านถึง 2 ครั้ง คือ พ.ศ. 2507 ได้แต่งตั้งเป็นที่ “พระครูสังฆรักษ์” และ พ.ศ. 2511 ได้แต่งตั้งเป็นที่ “พระครูวินัยธร” ซึ่งใน พ.ศ. 2507 ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสังฆรักษ์นี้ ท่านได้สร้างเหรียญรูปเหมือนตัวท่านขึ้นในคราวอายุครบ 60 ปี ในคราวนั้นด้วย ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่เต็มองค์ ด้านหน้าระบุ “ที่ระลึกอายุครบ ๖๐ ปี หลวงพ่อฉิน วัดชะอำ” ด้านหลังเป็นยันต์ครูวัดโตนดหลวง ด้านล่างระบุ “๒๕๐๗” เนื้อเงิน เนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง ไม่ทราบจำนวนการสร้างที่แน่ชัด

ในระหว่าง พ.ศ. 2525 หลวงพ่อฉินได้มีอาการอาพาธหนัก ท่านได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และในครั้งหลังที่โรงพยาบาลพญาไท เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน จนในที่สุดเกินความสามารถของแพทย์ ท่านได้ถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 สิริรวมอายุได้ 78 ปี พรรษา 58 ต่อมาคณะศิษย์และผู้ที่เคารพศรัทธาได้ร่วมกันสร้างรูปเหมือนหล่อโลหะของท่านไว้เป็นที่เคารพบูชา เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2528 จากนั้นจึงได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดชะอำ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2529

#ขอขอบคุณข้อมูลจาก “หนังสือพระเครื่องเมืองเพชร”

ถ้ำวัดชะอำคีรี สถานที่เที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ ของอำเภอชะอำ

ชมเหรียญปั๊มหลวงพ่อเช้า วัดชะอำคีรี รุ่นแรก ปี 2499

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)