เหรียญปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อจ้วน วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง พ.ศ. 2505

04/10/2019 Admin
เหรียญด้านหน้า
เหรียญด้านหลัง

อำเภอท่ายาง

#เหรียญปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อจ้วน วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง พ.ศ. 2505

#พระครูพิพิธพัชรศาสตร์ (จ้วน จนทศิริ)เป็นศิษย์เอกหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง นามเดิม นายจ้วน กล่อมใจ เกิดวันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2463 บิดาชื่อนายจุ้ย  กล่อมใจ มารดาชื่อนางเหลื่อน  กล่อมใจ นามฉายา “ จนทสิริ”

ปฐมวัยและการศึกษาเป็นคนมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส ชอบร้องเพลง มีความโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

พ.ศ. 2476 เริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดท่าคอย พร้อมทั้งช่วยเหลือบิดา-มารดาประกอบอาชีพคือ ทำนา ทำไร่ ชอบสัตว์มากที่สุด คือ วัว มีวัวคู่ใจชื่อ จี่ เคยใช้ไม้ตีวัว ไม้หักกระเด็นเข้าตาซ้ายจึงทำให้ตาซ้ายพิการ

อุปสมบท เมื่อถึงเกณฑ์อุปสมบท ก็เข้าอุปสมบทตามประเพณี ณ วัดท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มีนาคม 2484 พระอธิการชัน วัดอรัญญาราม ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์  พระอธิการผิว วัดตาลกง ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระกรรมวาจารย์  และพระอธิการรวม วัดท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอนุสาวจารย์

ลำดับการจำพรรษา

-เข้าอุปสมบทที่วัดท่าคอย และจำพรรษาอยู่ 3 พรรษา

-ได้จำพรรษาที่วัดโตนดหลวงกับหลวงพ่อสุข อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ 4 พรรษา เพื่อศึกษาวิชากรรมฐาน

-ได้ธุดงค์ไปจำพรรษาที่ถ้ำเขาปินะ คืนที่ 3 เสือมากวนตะกุยดิน ใส่กรด แล้วไปภูเก็ต นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส

-จำพรรษาที่วัดเกาะหงษ์ อำเภอปากน้ำโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 พรรษา เพื่อศึกษาวิชาต่อกระดูกกับหลวงพ่ออินทร์ พอออกพรรษาขึ้นเมืองเหนือ ไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

-กลับมาเยี่ยมอาจารย์ที่วัดท่าคอย แล้วไปเยี่ยมอาจารย์ที่วัดโตนดหลวง แล้วจำพรรษาที่วัดโตนดหลวง เรียนวิปัสสนาต่ออีก 1 พรรษา พอออกพรรษาตั้งใจจะธุดงค์ไปพม่า ผ่านทางวัดเขาลูกช้างและเขาตาหม้อ ไม่พบทางลงถ้ำจึงกลับมาพักที่เขาลูกช้าง ซึ่งมีศาลาอยู่ 1 หลัง พบตกกลางคืนได้พบนิมิตรดี และได้มีญาติโยมนิมนต์ไปอยู่ที่วัดเขาลูกช้าง

-อยู่ที่วัดเขาลูกช้างๆได้เจอกับช้างดำใหญ่ จึงต้องไปเรียนวิชาต่อที่วัดเวียงทุนกับหลวงพ่อแก่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แล้วกลับมาเขาลูกช้าง

-ไปรักษาตัวอยู่ที่วัดถ้ำแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 พรรษา

-ได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าคอยอีก 2 พรรษา

แรงบันดาลใจที่ทำให้ตัดสินใจสร้างวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

1.จากชาวบ้านที่นิมนต์ไปอยู่ที่นี่ ท่านจึงกลับไปวัดท่าคอยเพื่อปรึกษาครู-อาจารย์ และชาวบ้านในการตัดสินใจสร้างวัด ฝ่ายสงฆ์เห็นสมควรจึงจัดขบวนแห่งหลวงพ่อจ้วนมา ณ เขาลูกช้าง โดยจักรยาน

2.หลวงพ่อสุข วัดโตนดหลวง และหลวงพ่อรวม วัดท่าคอย ให้การสนับสนุน

3.เกิดธรรมปีติที่เขาลูกช้าง

4.ทำสมาธิโดยการนั่งกรรมฐาน เกิดนิมิตเห็นม้าสีหมอก มีเครื่องทรงเป็นทองคำ ถือว่าเป็นนิมิตดีที่จะสร้างวัดได้สำเร็จ

5.สถานที่ เหมาะที่จะศึกษาธรรมะ เพราะเป็นที่เงียบสงบ

วิทยฐานะ

พ.ศ. 2479 สำเร็จวิชาสามัญประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าคอย

พ.ศ. 2484 สอบได้นักธรรมตรี

พ.ศ. 2485 สอบได้นักธรรมโท

ตำแหน่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

พ.ศ. 2494 เจ้าอาวาสวัดเขาลูกช้าง

พ.ศ. 2509 เจ้าคณะตำบลท่าคอย เขต 2

พ.ศ. 2522 เจ้าคณะอำเภอท่ายาง

ตำแหน่งตามสมศักดิ์

พ.ศ. 2503 พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี

พ.ศ. 2506 พระครูสัญญาบัตรชั้นโท

พ.ศ. 2512 พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก

พ.ศ. 2517 พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ

การเผยแพร่พระพุทธศาสนา

พ.ศ. 2495  เป็นครูสอนปริยัติธรรม เป็นเจ้าสำนักเรียน จัดตั้งศูนย์พุทธศาสนา วันอาทิตย์เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในพุทธศาสนา

พ.ศ. 2500  ได้เทศน์อบรมประชาชน และนักเรียนประชาบาลในอำเภอท่ายางเป็นครั้งคราว

พ.ศ. 2502   เป็นกรรมการอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบอำเภอท่ายาง เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

การปกครอง

พ.ศ. 2505 ได้ช่วยเหลือราชการตำรวจ นำนายจันทร์  เพชรทิพย์ (เสือจันทร์) เข้ามอบตัว

พ.ศ. 2506  ได้ช่วยเหลือราชการตำรวจสันติบาล กอง 2 โดยให้ความร่วมมือป้องกันปราบปรามคอมมิวนิสต์

ด้านการศึกษา

-สร้างอาคารเรียนบ้านท่าลาว 1 หลัง แบบ ป. 1 ข. เป็นเงิน 14,000 บาท

-สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1 หลัง แบบ ป. 1 ข. เป็นเงิน 220,000 บาท

-สร้างอาคารเรียนโรงเรียนหนองเขาอ่อน 1 หลัง เป็นเงิน 80,000 บาท

-สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองโรง 1 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาท

-จัดหาเงินสมทบสร้างอาคารเรียนโรงเรียนหนองเตียนเป็นเงิน 10,000 บาท

-ติดต่อขอที่ดินสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองเตียนเป็นเงิน 12,000 บาท

-สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้โรงเรียนบ้านเขากระปุก 1 หลัง เป็นเงิน 3,000 บาท

-จัดซื้อสมุด ดินสอ แจกแก่เด็กนักเรียนเป็นเงิน 2,500 บาท

-ให้ทุนแก่นักเรียนที่ยากจนทุนละ 1,200 บาท 2 ทุน 2,400 บาท

-มอบเงินเข้ามูลนิธิการศึกษาโรงเรียนท่ายางวิทยา 1,000 บาท

-มอบยารักษาโรคให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในกลุ่มหนองชุมแง 6,000 บาท

-มอบถังใส่น้ำให้แก่โรงเรียนวัดท่าลาว 1 ถัง เป็นเงิน 800 บาท

-มอบถังใส่น้ำให้โรงเรียนหนองยาฉาว 1 ถัง เป็นเงิน 800 บาท

-มอบถังใส่น้ำให้กับโรงเรียนหนองโรง 1 ถัง เป็นเงิน 800 บาท

ผลงานทางด้านการคมนาคม

1.ติดต่อรถแทรกเตอร์ จาก ก.ร.ป. มาช่วยทำทาง

2.สร้างสะพานห้วยทวยล่าง สะพานห้วยทวายบน (ทางไปบ้านโรง เขากระปุก)

3.สร้างทางไปบ้านโรง เขากระปุก ระยะทาง 16 กิโลเมตร

6.สร้างถนนสาย สาระเห็ด-ท่าไม้รวก ยาว 5 กิโลเมตร

7.สร้างถนนสาย สาระเห็ด-บ้านหนองเขาอ่อน ยาว 8 กิโลเมตร

ปาฏิหาริย์ “หลวงพ่อจ้วน” เข้าฝันให้ขุดเรือเก่าอายุกว่า ๓๐ปี

อดีตพระเกจิอาจารย์ดังเมืองเพชร  หลวงพ่อจ้วน  วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  เขาฝันชาวบุรีรัมย์  ให้ไปขุดเรือเก่า  ริมแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งการขุดนั้นก็พบเรือตามที่เข้าฝัน  ทั้งนี้ได้มีชาวบ้านและนักแสวงโชคเดินทางไปร่วมชมกันเป็นจำนวนมาก

เมื่อเวลา  10.00 น.วันที่8  มีนาคม  2551  ซึ่งเป็นเรือของพระครูพิพิธพัชรศาสน์  หรือหลวงพ่อจ้วน  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  และอดีตเจ้าคณะอำเภอท่ายาง  ที่ได้มรณภาพไปเมื่อวันที่  14  กันยายน  พ.ศ.2525 โดยเรือที่ขุดพบนั้นอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์  ลักษณะเป็นเรือสร้างด้วยไม้ตะเคียน  มีความยาวประมาณ  9เมตร  เป็นเรือประมงแบบ  “เรืออีป๊าบ”ที่ชาวประมงใช้ออกทะเลทั่วไป  ซึ่งฝั่งอยู่ในดินลึกประมาณเกือบ  2 เมตร

สำหรับการขุดพบเรือในครั้งนี้นางสำเภา    ชอบสุข  อายุ  32  ปี  อยู่บ้านเลขที่  119  ม.2  ต.เจริญสุข  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.บุรีรัมย์  ผู้ว่าจ้างรถแบล็กโคเปิดเผยว่า  หลวงพ่อจ้วนได้มาเข้าฝันพี่ชาย  ซึ่งบวชอยู่ที่วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างว่า  ให้ช่วยไปขุดเรือของหลวงพ่อที่ลูกศิษย์พายไปจมอยู่ที่บริเวณใต้สะพานเขาลูกช้างมาเก็บไว้ที่วัดด้วย  พระพี่ชายจึงนำความฝันมาเล่าให้ตนฟัง

นางสำเภา เล่าต่อว่าครั้งแรกมีความคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แต่ต่อมาตนได้ฝันด้วยตนเองว่าหลวงให้ช่วยไปขุดนำเรือลำดังกล่าวขึ้นมาพร้อมกับนำความฝันไปตีเป็นเลขเด็ดและซื้อล็อตเตอรี่และถูกมาแล้วหลายครั้ง  ด้วยความศรัทธาตนจึงได้เดินทางมาที่  จ.เพชรบุรี  และไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่  อบต.ท่าไม้รวก  ขออนุญาตจัดจ้างรถแม็คโคร  มาทำการขุดบริเวณดังกล่าวซึ่งใช้เวลาเกือบ  2  วันจนพบเรือลำนี้

ด้านชาวบ้านที่มายืนมุงดูการขุดเรือต่างพากันไปเก็บดินที่ติดอยู่ในเรือไว้บูชา  ตามความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งก็มีประชาชนต่างทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่อง  และนำดินที่ติดอยู่กับเรือไปเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและนำพวงมาลัยดอกไม้  มาคล้องที่หัวเรือกันเป็นจำนวนมาก  นอกจากนั้นยังมีประชาชนส่วนหนึ่ง  ใช้มือลูบบริเวณลำเรือเพื่อหาเลขเด็ด  ตามความเชื่อของนักแสวงโชคด้วย

จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าเรือลำดังกล่าวจมหายลงไปในน้ำเมื่อประมาณ  ๓๐  ปีก่อน  ครั้งที่หลวงพ่อจ้วนใช้เป็นเรือขนไม้มาสร้างวัดในสมัยนั้น  สำหรับประวัติหลวงพ่อจ้วนอุปสมบทตั้งแต่ปี  ๒๔๘๔  ที่วัดท่าคอย  อ.ท่ายางเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทองสุข  วัดโตนดหลวง  ต่อมาได้ออกธุดงค์มาพักอยู่ที่เขาลูกช้างและสร้างศาสนสถานของวัดขึ้นจนเป็นวัดที่สมบูรณ์

อาพาธ-มรณภาพ

พ.ศ. 2513-2514  ท่านท่านเริ่มมีอาการป่วย เช่น ไข้มาลาเรีย เป็นเบาหวาน รักษาด้วยการต้มยาสมุนไพร

พ.ศ. 2517  เริ่มป่วยเป็นโรคไต และหัวใจ วัณโรค เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพชรบุรี

พ.ศ. 2518-2521  หายจากวัณโรค เริ่มป่วยเป็นโรคไตอย่างรุนแรง พร้อมทั้งโรคหัวใจเรื่อยมา โดยมีอาการเหนื่อยหอบ หายใจไม่ออก นำหนักตัวลดลง เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรบุรี จนอาการดีขึ้น

พ.ศ. 2522 หลังจากงานพระราชเพลิงศพพระครูทัศนียคุณ อดีตเจ้าคณะอำเภอท่ายางแล้ว ท่านมีอาการทรุดหนักลงอีก โดยมีอาการแทรกซ้อน โรคตับโต เส้นเลือดหัวใจตีบ โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเปาโล ณ กรุงเทพ ฯ คุณวิรุณ  เตชะไพบูลย์ ถวายค่ารักษาทั้งสิ้น

พ.ศ. 2523-2524  ท่านมีอาการดีขึ้น สามารถปฏิบัติภาระกิจได้ตามปกติ แต่ต้องเข้าตรวจร่างกายตามแพทย์นัดหมาย

พ.ศ. 2525

-ในช่วงต้นปี ท่านมีอาการปกติและอาพาธบ้าง สลับกันไป  เนื่องจากมีงานพัฒนาและกิจนิมนต์มาก

-ราวกลางเดือนกรกฎาคม ท่านมีอาการดีขึ้นมาก  จนดูเป็นปกติ ได้ไปประชุมพระสังฆาธิการ อบรมพระภิกษุ-สามเณร

-เดือนสิงหา ท่านมีอาการทรุดหนัก โรคไตและโรคหัวใจกำเริบ มีอาการท้องขึ้น หายใจไม่สะดวก มีอาการไข้หวัด

-วันที่ 4 กันยายน ท่านเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลเปาโล  ได้รับการรักษามีอาการดีขึ้นเล็กน้อย

-วันที่ 6 กันยายน ตอนเช้า ฉันน้ำเต้าหู้เกิดสำลัก หายใจไม่ออก มีอาการช็อกจนต้องนำเข้าห้องฉุก-เฉิน และอยู่ในห้อแงฉุกเฉินเป็นเวลาได้ 8 วัน จึงมรณภาพเมื่อวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2525 เวลา 6.20 น. คณะแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นโรคหัวใจวาย นำศพกลับวัดเขาลูกช้างถึงเวลา 12.50 น.

บริเวณวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

ประวัติวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง บรรยากาศที่เงียบสงบ

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)