เหรียญปั๊มหลวงพ่อขนมต้ม วัดบางลำภู รุ่นแรก พ.ศ. 2513

12/12/2019 Admin

#อำเภอบ้านแหลม

หลวงพ่อขนมต้ม เป็นชื่อเรียกตามพุทธลักษณะของพระพุทธสิหิงค์แห่งเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีชื่อเสียงในความงดงามเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง
ประดิษฐานอยู่คู่กับชุมชนชาวมอญบ้านบางลำภูมาตั้งแต่เมื่อครั้งอพยพหนีภัยสงครามมาจากทางใต้ของประเทศพม่าในปัจจุบัน โดยอัญเชิญหลวงพ่อขนมต้มมาด้วย เมื่อมืดค่ำที่ใดก็พักค้างแรมที่นั่นและจะนำหลวงพ่อขนมต้มขึ้นประดิษฐานในที่พัก สวดมนต์กราบไหว้ตลอดการเดินทางมาจนถึงเมืองเพชรบุรี และได้ตั้งชุมชนที่บริเวณ บ้านนามอญใกล้เมืองเพชรบุรี 

ต่อมาย้ายถิ่นฐานมาอยู่บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ติดแม่น้ำเพชรบุรี ใกล้ตัวอำเภอบ้านแหลม เนื่องจากน้ำเค็มรุกขึ้นสูงจนทำมาหากินเพาะปลูกไม่ได้ จึงย้ายมาอยู่บริเวณวัดบางลำภูในปัจจุบันที่อยู่ด้านเหนือบ้านทุ่งใหญ่เล็กน้อย
หลวงพ่อขนมต้ม มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 13 นิ้ว สูง 16 นิ้ว สำหรับชาวมอญบ้านบางลำภูเรียกว่า “อะละกาวซอ” เป็นนามในภาษามอญ มีความหมายว่า เจ้าของบุญกุศลที่จะประสิทธิประสาทพรให้แก่เรา (อะละ แปลว่า เจ้าของ, กาวซอ แปลว่า บุญกุศล) จากนามภาษามอญดังที่กล่าวมานี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ทั่วไปได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จึงได้ถวายนามหลวงพ่อขนมต้มอีกนามหนึ่งว่า “หลวงพ่อบุญฤทธิ์” โดยในช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13 – 17 เดือนเมษายนของทุกปี ทางวัดบางลำภูจะทำการอันเชิญหลวงพ่อขนมต้มมาให้พุทธศาสนิกชน ได้ทำการปิดทองตลอดช่วงสงกรานต์ สำหรับวันสุดท้ายคือวันที่ 17 เมษายน จะมีการสรงน้ำหลวงพ่อแล้ว อันเชิญกลับสู่ศาลาบนวัด

สำหรับเหรียญปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อขนมต้ม จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยท่านพระครูโสภิตวัชรกิจ (สงวน) เจ้าอาวาสวัดบางลำภู ทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 สร้างแจกในงานสร้างอุโบสถ หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐร่วมปลุกเสก มีการสร้าง 1.เนื้อฝาบาตกะไหล่ทอง 2.เนื้อฝาบาตรกะไหล่เงิน 3.เนื้อฝาบาตรรมดำ ที่พบเจอะจะเป็นเนื้อฝาบาตทั้งหมด

ประวัติวัดบางลำภู วัดของชุมชนมอญ เพชรบุรี

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)