เหรียญปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อกริช วัดเขากระจิว พ.ศ. 2497

05/10/2019 Admin

#อำเภอท่ายาง

พระเหรียญหลวงพ่อกริช วัดเขากระจิว ปี 2497

#วัดเขากระจิว

เขากระจิว.โดยพระอธิการกริช ทสฺสโน ธุดงส์มาจากวัดราชบพิธ กทม.มาก่อตั้งเป็น สนส.เขากระจิว พ.ศ.2440-2444 วิสุงคามสีมา ผูกพัทธสีมา เป็นวัดบรรพตาวาส เขากระจิว)โดยมี
1. พระอธิการกริช ทสฺสโน เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.2440-2472(ธุดงส์หายไป)
2.พระอธิการแผน ปภากโร เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ.2472(พ่อทองบวช) – 2482(มรณะภาพด้วยโรคฝีในท้อง)
3. พระครูโสภิตธรรมาภรณ์(ทอง สุมโน)เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่พ.ศ.2482 – 2528 (มรณะภาพด้วยโรคอัมพาธ)
4. พระครูกัลยาวุฒิกร(บุญรวม)เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.2528-2545
5. พระครูวัชรญาณโสภิต(เปี๊ยก)เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน.

#เหรียญพ่อกริชนี่หลวงพ่อทองเป็นผู้สร้างเพื่อแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ชั้นตรีที่”พระสมุห์ทอง”เมื่อปี 2497
#ในพิธีเสกมีเกจิในสมัยนั้นมาครบ เช่น ลพ.ผิน วัดโพธิ์กรุ ลพ.ชุ่ม วัดกุฏ ลพ.สงวน วัดเนรัญชรา ลพ.ลาภ วัดโพธิ์พระ
ส่วน ลพ.ชิน วัดท่าขามกับลพ.จ้วน วัดเขาลูกช้างก็ไปร่วมสวดมนต์แต่ไม่ได้ร่วมเสก
#ส่วนรอยจารนั้น พ่อสงวน เป็นผู้ลงเหล็กจาร
#จำนวนการสร้าง ประมาณ 3,000 – 4,000 เหรียญ
#มีการสร้าง 2 เนื้อ คือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง กับ ทองแดงรมดำ
#ปัจจุบันเหรียญยังไม่เจอเก๊ครับ สะสมได้สบายใจ

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)