ตำหนิเหรียญหลวงพ่อชัน วัดมาบปลาเค้า

16/11/2019 Admin

พระครูชัน ธมฺมโชโต นับได้ว่าเป็นเกจิอาจารย์ ยุคเก่า เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก อีกทั้งท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในเมืองเพชรบุรี หลายรูป อาทิ หลวงจ้วน วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง หลวงพ่อพาน วัดโป่งกระสัง หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เป็นต้น เหรียญรุ่นแรกของทั้งหาได้อยากยิ่ง อีกทั้งมีการทำเสริมออกมาด้วย เราต้องส้งเกตุดีดี เพราะดูคราวๆ จะเหมือนกันมาก แต่จริงๆ แล้ว เหรียญทำวาระต่างกันถึง 10 กว่าปี โดยจะมีวิธีการแยก แบบนี้ครับ

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)