วัดป่าแป้น

24/11/2019 Admin

อำเภอบ้านลาด

วัดป่าแป้น

เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ตั้งอยู่ติดแม่น้ำเพชรบุรีฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. ใด ใครเป็นผู้สร้าง แต่สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นภายในกำแพง “เมืองเพชร” สมัยกรุงศรีอยุธยา

ประวัติของวัดป่าแป้น

เริ่มมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมัยที่ พระอธิการหนู เป็นเจ้าอาวาส โดยอ้างอิงพระราชาหัตถเลขาของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ใน ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) ปีระกาฉบับที่ 5 , 6 ระบุว่า “วันที่ 16 กันยายน เปลี่ยนพัดยศพุดตาน หักทองขวาง ให้พระครูมหาวิหารภิรักษ์ วัดใหญ่ เพิ่มนิตยภัตให้เท่าพระครูเจ้าอาวาส ให้พัดรองเจ้าอาวาสอธิการวัดป่าแป้น วัดศาลาหมูสี และวัดเกาะ เพราะได้รู้จักกันมาแต่ก่อนเคยได้พักที่วัดและซ่อมแซมศาลาที่เคยไปพักนั้นไว้คอยรับครั้งนี้”

นับแต่อดีตวัดป่าแป้นมีเจ้าอาวาสปกครองสงฆ์มาโดยตลอดกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2514 ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าแป้นว่างลงเนื่องจากเจ้าอาวาสองค์เดิมลาสิขาบท คณะกรรมการวัดคณะสงฆ์ และชาวบ้านจึงได้อาราธนานิมนต์ พระมหาทบ องฺกุโร จากวัดท่าไชยศิริ ต. สมอพลือ อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี ซึ่งเป็นพระทีเพียบพร้อมเคร่งครัดไปด้วยศีลาจารวัตร เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

ตลอดเวลาที่อยู่ในร่มเงาพระศาสนา “หลวงพ่อทบ” ได้ทำนุบำรุงพระศาสนา เผยแผ่ธรรมะสร้างเสนาสนะ พัฒนาวัดจนเกิดความเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์กระทั่งได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านลาด ที่ พระครูศรีวัชราภรณ์

เมื่อ “หลวงพ่อทบ” ถึงกาลมรณภาพคณะสงฆ์ จึงได้แต่งตั้ง “พระมหาประสงค์ มหาวีโร” เป็นเจ้าอาวาส ดูแลและบริหารวัดป่าแป้นสืบต่อพระศาสนา และทำนุบำรุงวัดป่าแป้นให้คงอยู่ เจริญ ก้าวหน้า มาจนกระทั่งปัจจุบัน

ปัจจุบันวัดป่าแป้นได้จัดสร้างมณฑป “หลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ นฤมิตมหามงคล” ขึ้นที่บริเวณหน้ากุฏิสงฆ์ และอาราธนาชะลอองค์หลวงพ่อหินฯ จากบริเวณหน้าพระอุโบสถมาประดิษฐานไว้ด้านในเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลได้อย่างสะดวก

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)