เหรียญปั๊มหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุ รุ่นแรก พ.ศ. 2466

06/11/2019 Admin

อำเภอเมืองเพชรบุรี

เหรียญปั๊มหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุ รุ่นแรก พ.ศ. 2466

ในปี 2466 พระสุวรรณมุนี (ชิต สุวณฺณโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เมื่อครั้งยังมีสมณศักดิ์ที่ ‘พระครูญาณพิศาล’ ได้สร้างเหรียญปั๊มพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดมหาธาตุขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายแด่พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล) เจ้าอาวาสวัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งขณะนั้นมีสมณศักดิ์ที่ ‘พระเทพกวี’ และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น ‘พระธรรมปาโมกข์’

เหรียญปั๊มหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ รุ่นแรก ด้านหน้า เป็นรูปองค์พระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัย สังเกตจากองค์พระแล้วเข้าใจว่าน่าจะจำลองพระประธานในพระวิหารหลวง ประทับอยู่ในวงกรอบรูปไข่ด้านนอกทำเป็นเม็ดไข่ปลาโดยรอบ มีอักษรไทยว่า ‘หลวงพ่อวัดมหาธาตุเพชรบุรี

ด้านหลัง เป็นยันต์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ และอักษร ‘พ.ศ. ๖๖’

จำนวนที่สร้างในคราวนั้นประมาณ 1,000 เหรียญ ส่วนหนึ่งถวายพระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล) อีกส่วนหนึ่งพระสุวรรณมุนี (ชิต สุวณฺณโชติ) นำมาแจกที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ วัดหลวงของจังหวัดเพชรบุรีคลิ๊กเลย

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)