เหรียญปั๊มพระพุทธชินราช หลังหลวงพ่อนิด วัดหนองเผาถ่าน พ.ศ. 2501

08/10/2019 Admin

#อำเภอชะอำ

#เหรียญปั๊มพระพุทธชินราช หลังหลวงพ่อนิด วัดหนองเผาถ่าน ปี พ.ศ. 2501

#วัดหนองเผาถ่าน

มีหลวงพ่อโตทันใจ หรือ หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านจำนวนกว่า 3,000 คน ร่วมกันสร้างองค์พระขึ้นเสร็จภายในวันเดียว จึงได้ชื่อว่าเป็นหลวงพ่อโตทันใจ และ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ ไว้บริเวณพระนลาฏ(หน้าผาก) นอกจากนี้พระอุโบสถหลังใหม่ก็นับว่าเป็นพระอุโบสถที่เรียบง่ายแต่สวยงามด้วยศิลปะปูนปั้น และงานแกะสลักไม้ ตามสไตล์ ช่างสกุลเพชรบุรี

#พระอธิการนิด นามสกุลเดิม เรืองอร่าม เกิดเมื่อ พ.ศ. 2441 ปีจอ อุปสมบทเมื่อใดไม่ปรกฎหลักฐานการบันทึกไว้ ทราบแต่เพียงว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดหนองเผาถ่าน เมื่อ พ.ศ.2470 โดยขอพระราชทานวิสุงคามสีมาก่อตั้งเป็นวัดหนองเผาถ่าน เมื่อ พ.ศ. 2475 ต่อมาท่านได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 สิริอายุได้ 46 ปี

#สำหรับ เหรียญปั๊มพระพุทธชินราช หลังหลวงพ่อนิด ทรงดอกจิก ได้สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในคราวงานผูกพัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. 2501 สมัยพระอธิการพิง สิริมงคโล รักษาการเจ้าอาวาส เป็นเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)