เหรียญปั๊มหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่นแรก พ.ศ. 2502

26/10/2019 Admin

#อำเภอท่ายาง

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่นแรก พ.ศ. 2502

#วัดท่าขาม

ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ในการก่อสร้างวัดเกษมสุทธาราม เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง บ้านท่าขาม บ้านท่าต้นโพธิ์ บ้านวังขุนด่าน บ้านคอละออม ได้ทำการปลูกสร้างที่พักสงฆ์พออยู่อาศัย ชั่วคราวก่อน ต่อมาได้ทำการก่อสร้างกุฏิให้ถาวรขึ้นตามลำดับ และมีพระจำพรรษาอยู่หลายรูป ซึ่งมีพระทองใบ เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ อยู่จำพรรษาได้ 2 พรรษา ต่อมาโดยมีนายเกตุ อ่วมศิริ และกรรมการของวัด ได้ไปนิมนต์พระอธิการชิน พุทฺธสโร ซึ่งอยู่วัดโตนดหลวง มาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. 2487

ทำการก่อสร้างกุฏิ เมื่อปีพ.ศ. 2489

หลังจากหลวงพ่อชินมาอยู่แล้ว นายเกตุ อ่วมศิริ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในขณะนั้น ได้ถวายที่ดินโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด เมื่อ พ.ศ. 2499และทำเรื่องขอสร้างวัด ได้รับอนุญาตให้เป็นวัด เมื่อปี พ.ศ. 2500 และปิดทองผูกพัทธสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2502  ต่อมาเมื่อเจ้าอาวาสว่างลง คณะกรรมการวัด และชาวบ้านได้พร้อมใจกันกับเจ้าคณะอำเภอท่ายาง ได้ตั้งพระภิกษุเทื้อน ซึ่งเป็นพระลูกวัดอยู่ในขณะนั้น เป็นเจ้าอาวาส และได้เป็นเจ้าอาวาสจนถึง พ.ศ. 2515 พระอธิการเทื้อนก็ได้ลาสิกขาออกไป เจ้าคณะอำเภอ และ ชาวบ้าน ได้พร้อมใจกันตั้ง พระภิกษุปลด ขันธิโก ซึ่งเป็นพระลูกวัดอยู่ในขณะนั้นเป็นเจ้าอาวาส ได้เป็นเจ้าอาวาสมาจนได้พระครูชั้นโท ในพระราชทินนามว่า (พระครูขันติวัชรคุณ) และได้ลาสิกขาเมื่อปี พ.ศ. 2540 ต่อจากนั้นชาวบ้านก็ได้พร้อมใจกันไปรับ พระไพโรจน์ จิรวิโรจโน และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูประสิทธิ์พัชรสารเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2545

#หลวงพ่อชิน วัดท่าขาม หรือ พระอธิการชิน พุทฺธสโร นามสกุลเดิม บุญงาม เกิดเมื่อ พ.ศ. 2452 ที่บ้านหนองตาพต อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่ออายุครบบวชได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ณ พัทธสีมาวัดโตนดหลวง มีพระครูพินิจสุตคุณ (ทองสุข) วัดโตนดหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์ไม่ปรากฏนามที่แน่ชัด ภายหลังจากอุปสมบทได้จำพรรษาที่วัดโตนดหลวง ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย คัมภีร์ต่างๆ ตลอดจนวิชาคาถาอาคมจากหลวงพ่อทองสุข ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ จนถือได้ว่าหลวงพ่อชินเป็นศิษย์ใกล้ชิดผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงพ่อทองสุขไว้เป็นอย่างมากท่านหนึ่งเลยทีเดียว

กาลต่อมาใน พ.ศ. 2487 นายเกตุ อ่วมศิริ พร้อมด้วยเหล่าทายกทายิกาชาวอำเภอท่ายาง ได้มานิมนต์หลวงพ่อชิน ซึ่งอยู่วัดโตนดหลวง ให้มาดำรงค์ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าขาม ซึ่งหลวงพ่อทองสุขก็อนุญาต มิได้ขัดข้องแต่ประการใด

ในด้านการศึกษาของหลวงพ่อชินนั้น ท่านสนใจในด้านวิปัสสนาธุระ และพุทธาคมไสยเวทย์ต่าง ๆ โดยท่านได้ศึกษาพระธรรม ประกอบกับศึกษาด้านวิปัสสนาธุระและไสยเวทย์จากหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง ซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ของท่านเอง ต่อมาหลวงพ่อชิน ได้เสียสละอุทิศตนให้กับร่มกาสาวพักตร์ โดยการช่วยเหลือมวลมนุษย์ ชาวบ้านและผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ตกละกรรมลำบาก ผู้ใดที่เดือนร้อนมาขอพึ่งบารมีของหลวงพ่อชิน ไม่มีที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พัก อาหารการกิน เจ็บไข้ได้ป่วย หลวงพ่อชินได้บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่มาของความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะยากดีมีจน หลวงพ่อชินให้ความช่วยเหลือเสมอภาคกันตลอด

หลวงพ่อชิน ท่านไม่เคยขัดเขิน จึงเป็นที่เคารพ นับถือ ศรัทธา เลื่อมใส ของชาวอำเภอท่ายางเป็นอย่างยิ่ง ชาวอำเภอท่ายางส่วนใหญ่บอกกันเป็นเสียงเดียวว่า “สมกับเป็นหน่อเนื้อนาบุญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้”

หลวงพ่อชินได้ศึกษาวิชาพุทธาคมและไสยเวทย์กับหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง หลวงพ่อชินเคยบอกกับศิษย์คนนี้ว่า “เราจะนั่งสมาธิ ห้ามใครรบกวน ถ้าภายใน 3 วัน โดยประมาณ หากมีธุระจำเป็นหรือนานกว่า 3 วัน ให้เข้าไปจับที่ปลายหัวแม่เท้า ท่านถึงจะออกฌานได้”

แต่มีเรื่องรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เมื่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งสังเกตการณ์นั่งสมาธิของหลวงพ่อชินแล้ว ทำไมยังไม่ออกจากสมาธิเสียที ครบ 3 วันแล้ว เข้าวันที่ 4 จึงได้เข้าไปดูหลวงพ่อชินในกุฏิ ด้วยความเป็นห่วง ทันใดนั้นลูกศิษย์คนนี้ลืมการสั่งของหลวงพ่อชิน ว่า “เราจะนั่งสมาธิ ห้ามใครรบกวน ถ้าภายใน 3 วัน โดยประมาณ หากมีธุระจำเป็นหรือนานกว่า 3 วัน ให้เข้าไปจับที่ปลายหัวแม่เท้า ท่านถึงจะออกฌานได้” แต่ลูกศิษย์คนนี้ได้ไปเขย่าตัวหลวงพ่อชิน พร้อมทั้งเรียกชื่อท่าน เมื่อเขย่าตัวเรียกได้สักพักก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้แต่อย่างไร บรรดาลูกศิษย์คนอื่น ๆ ต่างเข้ามาดูปรากฏว่า หลวงพ่อชินท่านได้ละสังขารในท่านั่งสมาธิไปเสียแล้ว ยังนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแก่ชาวอำเภอท่ายางยิ่ง บ้าก็กล่าวโทษกับศิษย์คนนี้ที่ขัดคำสั่งของหลวงพ่อ บ้างก็ว่าท่านหมดอายุขัยโดยตามกฎแห่งกรรมของชีวิต

ทั้งนี้ท่านได้สร้างวัตถุมงคลที่ระลึกเพื่อแจกสมนาคุณในงานผูกพัทธสีมาปิดทอง เป็นเหรียญรูปเหมือนตัวท่านลักษณะเป็นทรงกลม ระบุข้อความ “งานผูกพัทธสีมาวัดเกษมสุทธาราม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ๒๕๐๒” มีเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเพียงเนื้อเดียว

หลวงพ่อชิน ท่านได้สละสังขาร โดยท่านนั่งสมาธิ ในกุฏิของท่านเอง เมื่อปี พุทธศักราช 2505 สิริรวมอายุได้ 53 ปี พรรษาที่ 33

#ขอขอบคุณข้อมูลจาก “หนังสือพระเครื่องเมืองเพชร”

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)