เหรียญหลวงพ่อชัน วัดมาบปลาเค้า รุ่นแรก พ.ศ. 2485

05/10/2019 Admin

#อำเภอท่ายาง

#เหรียญหลวงพ่อชัน  พ.ศ. 2485

#วัดมาบปลาเค้า

#พระครูชัน ธมมโชโต เกิดและอุปสมบทเมื่อใดไม่สามารถสืบค้นได้เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานการบันทึก ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอรัญญาราม(มาบปลาเค้า) เป็นรูปที่ 3 ต่อจากพระอธิการกร เมื่อ พ.ศ. 2465 และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอธิการ และพระครูชั้นประทวน ตามลำดับ หลวงพ่อชันรูปนี้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพุทธาคมเป็นอันมาก ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระคณาจารย์มีชื่อเมืองเพชรหลายรูป อาทิ หลวงพ่อจ้วน วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง หลวงพ่อพาน วัดโป่งกระสัง และ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นพระกรรมวาจารย์ ของหลวงพ่อผิว วัดตาลกง อาจารย์ของหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง อีกด้วย ในสมัยที่หลวงพ่อชันเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้สนับสนุนให้กุลบุตร-กุลธิดา ในเขตตำบลมาบปลาเค้าและละแวกใกล้เคียงได้มีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้ จึงได้มีคณะสงฆ์และชาวบ้านร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2465 โดยมีนายพรม สิงโตทอง เป็นครูใหญ่คนแรก โดยมีหลวงพ่อชันเป็นผู้อุปถัมภ์ในปัจจุบันคือโรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) ต่อมา พ.ศ. 2489 หลวงพ่อพระครูชันได้ถึงแก่มรณภาพลง รวมระยะเวลาเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญาราม (มาบปลาเค้า) 33 ปี
#เหรียญหลวงพ่อชันจะมี 2 บล็อก คือ
#รุ่นแรก สร้างปี 2485 เหรียญทำแจกน้อยมากขนาดพื้นที่ยังหาไม่ได้เลย ( ไม่เกิน 1,500 เหรียญ ) ขอบตัดเหรียญเป็นแบบอัดกระบอก เนื้อเหรียญออกสำริด เพราะใช้โลหะเก่าหลายๆชนิดรวมกัน เนื่องจากยุคนั้นเกิดสงครามโลหะทองแดงเป็นวัสดุหายาก ประวัติการออกเหรียญ เพื่อทำแจกให้กับทหารที่ร่วมเข้าสงครามโลกครั้งที่ 2 (ช่วง พ.ศ. 2482–2485 )
#รุ่น 2 ออกในช่วง พ.ศ. 249 กว่า เป็นเหรียญที่ออกไม่ทันหลวงพ่อชัน แต่ก็สร้างน้อย หายาก เช่นกันครับ

***รูปรุ่นแรก เครดิต Champ Tha Yang ครับ

เทียบรุ่นแรกหลวงพ่อชัน วัดมาบปลาเค้า

เทียบรุ่นแรกหลวงพ่อชัน วัดมาบปลาเค้า

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)