เหรียญปั๊มหลวงพ่อชม วัดดอนกอก รุ่นแรก พ.ศ.2499

24/10/2019 Admin

#อำเภอบ้านลาด

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อชม วัดดอนกอก รุ่นแรก

#วัดดอนกอก

ตั้งอยู่เลขที่ 177 บ้านดอนแจง หมู่ที่ 3 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 28 ไร่ 51 ตารางวา

อุโบสถวัดดอนกอก

อุโบสถวัดดอนกอก

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 5.65 เมตร ยาว 10.30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2330 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 11 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 เป็นอาคารไม้เสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 4.90 เมตร ยาว 28.80 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 เป็นอาคารไม้ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารไม้ 5 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย วัดดอนกอก ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2325 ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นคนริเริ่มสร้าง แต่ได้รับการบูรณะปฎิสังขรณ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2330 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 5.65 เมตร ยาว 10.30 เมตร

รูปเหมือนหลวงพ่อชม

รูปเหมือนหลวงพ่อชม

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการนอน รูปที่ 2 พระอธิการแก้ว รูปที่ 3 พระอธิการพลอย รูปที่ 4 พระอธิการเฉย รูปที่ 5 พระอธิการชม อินฺทโชโต รูปที่ 6 พระอธิการเรีย รูปที่ 7 พระครูจ้อน สุขเปโม รูปที่ 8 พระอธิการถม อินทสโม พ.ศ. 2520 – 2525 รูปที่ 9 พระครูวัชรธรรมนาท พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2517 โรงเรียนผู้ใหญ่วัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2508

 #หลวงพ่อชม วัดดอนกอก หรือ พระอธิการชม อินฺทโชโต เกิดและอุปสมบทเมื่อใดไม่ปรากฏการบันทึก และเท่าที่สืบทราบได้ ท่านได้รับเป็นเจ้าอาวาส วัดดอนกอก เป็นรูปที่ 5 ต่อจากพระอธิการเฉย หลวงพ่อชมเป็นพระที่มีความชำนาญในด้านวิปัสสนาธุระและวิชาแพทย์แผนโบราณเป็นอย่างมาก แม้แต่พระเทพวงศาจารย์ (อินทร์) วัดยาง และพระครูวิธานวชิรคุณ (ม่วง) วัดหนองกาทอง ยังมาขอศึกษาวิชาจากท่าน ทั้งนี้ในส่วนของวัตถุมงคล หลวงพ่อชมได้สร้างพระปิดตาขึ้นจากเนื้อครั่ง ซึ่งจัดอยู่ในชุดพระปิดตายอดนิยมของเมืองเพชรบุรี มีทั้งแบบหน้าเดียว แบบสองหน้า แบบสามหน้าและแบบสี่หน้า ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและหาชมได้ยากมาก เป็นพระเครื่องที่มีประสบการณ์สูง ผู้ใดมีไว้ครอบครองมักหวงแหน

หลวงพ่อชมได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2485 ก่อนศาลาการเปรียญหลังเก่าจะแล้วเสร็จ ต่อมาวัดดอนกอกได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ และสร้างศาลาการเปรียญที่ค้างคาจนสำเร็จในสมัยพระครูล้วน สุขเปโม เป็นเจ้าอาวาส

#ขอขอบคุณข้อมูลจาก “หนังสือพระเครื่องเมืองเพชร”

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)