เหรียญปั๊มหลวงพ่อกร วัดพลับพลาชัย รุ่นแรก พ.ศ. 2473

06/10/2019 Admin

#อำเภอเมืองเพชรบุรี

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อกร วัดพลับพลาชัย รุ่นแรก พ.ศ. 2473

#วัดพลับพลาชัย 

สร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตกอยู่ในระหว่าง พ.ศ. 2229 – 2310 ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4 พระเจ้าอยู่หัวบรมโกษ โดยบรรดาขุนนางพ่อค้าคหบดีและประชาชน รวมทุนกันสร้างขึ้นเดิมที่ดินอันเป็นที่ตั้งวัดนี้เคยเป็นที่ประชุมกองทัพ เป็นที่ฝึกอาวุธเหล่าทหารทั้งปวงจึงเป็นที่หลวงได้เคยมี “พลับพลา” ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีด้วย เมื่อได้ก่อสร้างวัดขึ้นแล้วจึงตั้งชื่อวัดว่า “พลับพลาชัย” อันเป็นมงคลนามเรียกขานกันมากว่า 200 ปีแล้ว

#พระเพชรคุณมุนี มีนามเดิมว่า กร นามสกุล ปทุมัง เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2421 ณ บ้านตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ชีวิตในวัยเยาว์บิดามารดาได้พามาฝากกับท่านอาจารย์เหว่า วัดพลับพลาชัย เพื่อศึกษาเล่าเรียนหนังสือและวิชาช่างไม้แกะสลัก จนอายุได้ 15 ปี จึงบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดพลับพลาชัย ครั้นอายุครบ 21 ปี ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ณ พัทธสีมาวัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2441 โดยมีพระครูญาณวิสุทธิ์ (พ่วง) วัดแก่นเหล็ก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระกวีวงศ์ (เจิม) วัดแก่นเหล็ก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้จำพรรษาแรกอยู่ที่วัดทองนพคุณ แล้วจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดพลับพลาชัย ต่อมาใน พ.ศ. 2464 พระอธิการฤทธิ์ถึงแก่มรณภาพทางคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งหลวงพ่อกร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมา จนถึง พ.ศ. 2481 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2484 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีราชทินนามว่า “พระเพชรคุณมุนี ปสาทนียสมาจารย์ สังฆปาโมกข์”ช่วงบั้นปลายชีวิตท่านเริ่มอาพาธด้วยโรคไอออกมาเป็นโลหิต จนกระทั่งถึงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2488 เวลา 17.00 น. ท่านก็ถึงแก่มรณภาพ สิริอายุได้ 67 ปี พรรษา 47 นับเป็นเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัยเพียงรูปเดียวที่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

#สำหรับวัตถุมงคลของท่านได้สร้างขึ้นในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่ “พระครูเพชโรปมคุณ” ลักษณะเป็นเหรียญรูปอาร์ม ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อกรครึ่งองค์ มีข้อความระบุ “ที่ระฤก ๑๖/๘/๗๓” ด้านหลังเป็นยันต์ ระบุข้อความ “ในงานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูกร”

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อกร รุ่นแรก พ.ศ. 2473 มีเนื้อเงิน และ เนื้อทองแดง

#จำนวนการสร้าง ไม่เกิน 500 เหรียญ

ชมศิลปะปูนปั้นเมืองเพชร หนังใหญ่เมืองเพชร และลานสนทรภู่ วัดพลับพลาชัย

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)