เหรียญที่ระลึกอนุสาวรีย์พระแม่โพสพ ออกประมาณ พ.ศ. 2490-2499 (หลวงพ่อทองสุขปลุกเสก)

04/10/2019 Admin

#อำเภอชะอำ

#เหรียญที่ระลึก อนุสาวรีย์พระแม่โพสพ ออกประมาณปี 2490- 2499 ( หลวงพ่อทองสุขปลุกเสก )
#อนุสาวรีย์พระแม่โพสพ ตั้งอยู่บริเวณถนนวงเวียนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ

สร้างขึ้นในสมัยนายผาด จุลโยธิน ครั้งนั้นดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชะอำ และ นายอุ๋ย เนียมเงิน ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลเนื่องในโอกาสที่

พระบาลสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะตำบลชะอำ เป็นเทศบาลตำบลชะอำ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2480 และเพื่อเป็น
สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของเมืองชะอำ
#จำนวนการสร้างไม่แน่ชัด

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)